Принципи права: особливості в податковому праві

Автор(и)

 • Olga Lobach Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2018.39-49

Ключові слова:

принципи права, принципи оподаткування, принципи податку, принципи податкової системи, принципи податкового права, принципи податкового законодавства

Анотація

Проаналізовано різні підходи до визначення принципів права, критерії їх класифікації. Принципи оподаткування охарактеризовано як системне поняття, що складається з таких принципів: податку, податкової системи, податкового законодавства, податкового права. Наголошено, що принципи, пов’язані з оподаткуванням, є взаємообумовленими, взаємозалежними; система цих принципів має бути спрямована на розбудову справедливої, ефективної, оптимальної податкової системи із врахуванням такого аспекту, як захист прав та інтересів платників податків. Зосереджено увагу на законодавчому закріпленні та практично-прикладному використанні принципів.

Матеріал надійшов 17.05.2018

Біографія автора

Olga Lobach, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Посилання

 1. Smyt A. (1992). Yssledovanye o pryrode y prychynakh bahat·stv narodov. Antolohiya ekonomichnoyi klasyky.Moskva: ÉKONOV. [in Russian].
 2. Podatkovyy kodeks Ukrayiny.(2010). Holos Ukrayiny. [in Ukrainian].
 3. Zakhozhay, V. B., Lytvynenko, YA. V., Zakhozhay, K. V., Lytvynenko, R. YA. (2006). Systema opodatkuvannya ta podatkova polityka. [] Kyiv: Tsentr navchalʹnoyi literatury. [in Ukrainian].
 4. Sokolovska, A. M. (2010). Osnovy teorii podatkiv. []. Kyiv: Kondor. [in Ukrainian].
 5. Mayburov, I. A., Sokolovskaya, A. M. (2011). Teoryya nalohooblozhenyya. []. Moskva.: YUNYTY-DANA.[in Russian].
 6. Yutkina T.F. (2000) . Nalogi i nalogooblozheniye. [] Moskva: INFRA-M [in Russian].
 7. Kucheryavenko N.P.(2002). Kurs nalohovoho prava.[Course of tax law]. Kharkov: Legas. [in Russian].
 8. Tkachenko N.M. (2004).Podatkovi systemy krayin svitu ta Ukrayiny. Oblik i Zvitnist [Tax systems of countries of the world and Ukraine. Accounting and Reporting] Kyiv :Alerta [ in Ukrainian]
 9. Ivanov YU.B. (2006). Podatkova systema. [The tax system] Kyiv: Atika. [in Ukrainian].
 10. Zaychuk, O.V., Onishchenko, N. M. et al. (2006). Vstup do teoriyi pravovykh system. Kyiv [] Vydavnytstvo "Yurydychna dumka". [in Ukrainian].
 11. Chestnov, Y. L. (2012). Postklassycheskaya teoryya prava. SanktPeterburg: Yzdatelʹskyy dom «Alef-Press». [in Russian].
 12. Koziubra, M.I. et al. (2015). Zahalʹna teoriya prava []. Kyiv: Vaite. [in Ukrainian].
 13. Koziubra M. (2017). Pryntsypy prava: metodolohichni pidkhody do rozuminnya pryrody ta klasyfikatsiyi v umovakh suchasnykh hlobalizatsiyi tsykh transformatsiy. Kyiv:Pravo Ukrayiny . [in Ukrainian].
 14. Kolodiy, A.M., Kopyeychykov, V.V., Lysenkov, S.L. (2001). Zahalʹna teoriya derzhavy i prava. Kyiv: Yurinkom Inter. [in Ukrainian].
 15. Kelʹman, M. S., Murashyn, O. H. (2006). Zahalʹna teoriya derzhavy i prava. Kyiv: Kondor. [in Ukrainian].
 16. Babin, I. I., Dʹomin, O. V. (2011). Pryntsypy podatkovoho prava v umovakh kodyfikatsiyi: vid deklaruvannya do praktychnoho vykorystannya. Naukovyy visnyk Chernivetsʹkoho universytetu. (604). [in Ukrainian].
 17. Zakon URSR «Pro systemu opodatkuvannya»(1991). Holos Ukrayiny. [in Ukrainian].
 18. Kucheryavenko M. P. (2001). Osnovy podatkovoho prava. Kharkiv: Lehas. [in Ukrainian].
 19. Kucheryavenko M.P.(2012). Podatkove pravo Ukrayiny. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].
 20. Kucheryavenko M.P. (2008). Podatkovyy zakon Ukrayiny. Akademichnyy kurs. Kyiv: Vseukrayinsʹka asotsiatsiya vydavtsiv «Pravova yednist» [in Ukrainian].
 21. Havrylyuk R. (2014). Pryroda podatkovoho prava: antroposotsialʹnyy pidkhid [Nature of tax law: Anthroposocial approach] . Chernivtsi: Chernivetsʹkyy universytet. [in Ukrainian].
 22. Andrushchenko V. L.(2016). Podatkova derzhava [Tax State]. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].
 23. Deyevа, N.M., Redina, N.I., Dulik, T.O. et al. (2009). Opodatkuvannya v Ukrayini [Taxation in Ukraine] Kyiv:Centr uchbovoiyi literatury. [in Ukrainian].
 24. Hetmantsev, D.O., Forsyuk, V.L., Byelitsʹkyy, I.S. (2017). Teoriya, pryntsypy ta istoriya podatku. Pravovyy aspekt. Kyiv: Yurinkom Inter. [in Ukrainian].
 25. Smychok, Ye.(2017). Vplyv pryntsypiv podatkovoho prava na budivnytstvo haluzi podatkovoyi zakonodavstva. Pravo Ukrayiny. (7) [in Ukrainian].
 26. Zakon Ukrayiny «Pro podatky z dokhodiv fizychnykh osib» (2003). № 889-IV. Uryadovyy kur'yer (3) .[in Ukrainian].
 27. Zakon Ukrayiny «Pro vidnovlennya platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannya yoho bankrutom»(1992) № 2343-KHII. Holos Ukrayiny. [in Ukrainian].
 28. Lyutyy, I.O., Demydenko, L.M., Romanyuk. M.V. et al. (2009) Podatkova systema. [Tax System]. Kyiv:Tsentr uchbovoyi literatury. [in Ukrainian].
 29. Naukovo-praktychnyy komentar do statti 4 Podatkovoho kodeksu Ukrayiny (2018). TOV «Informatsiyno-analitychnyy tsentr« LIHA », TOV«LIHA-ZAKON » .[in Ukrainian].
 30. Skvortsov, M.N. (2007). Podatkovyy menedzhment. - Kn. 2: Podatkovyy menedzhment v umovakh stanovlennya ta rozvytku rynkovoyi ekonomiky Kyiv: Kondor. .[in Ukrainian].
 31. Polyanychko, A. O. (2014). Pryntsypy podatkovoho prava Ukrayiny: Candidate’s thesis. Kyiv: KMU .[in Ukrainian].
 32. Konstytutsiya Ukrayiny (1996) [Constitution of Ukraine] Uryadovyy kur'yer. [in Ukrainian].
 33. Kucheryavenko N.P. (2004). Kurs nalohovoho prava. V shesty tomakh. Zahalʹna chastyna. Tom II. Vvedennya v teoriyu podatkovoho prava. - Kharkiv: Lehas.[in Russian].
 34. Okrema dumka suddi Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny stosovno Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam Prezydenta Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) Zakonu Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny» vid 5 kvitnya 2001 roku № 3-rp (2001) Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny.[in Ukrainian].
 35. Abramovych, R. M. (2015). Pryntsyp nezvorotnosti diyi zakonu v chasi: evolyutsiya, stan ta perspektyvy vdoskonalennya yoho zastosuvannya v Ukrayini. [Non-retroactivity of law principle: evolution, current state and perspective of it's applicati on improvement in Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Natsionalʹnyy universytet «Kyyevo-Mohylyansʹka akademiya». [in Ukrainian].
 36. Zakon Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny shchodo zmenshennya podatkovoho tysku na platnykiv podatkiv» (2015) 655-VIII . Holos Ukrayiny. [in Ukrainian].
 37. Vysnovok do proektu Zakonu Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny (shchodo zmenshennya podatkovoho tysku na platnykiv podatkiv» (06.04.2015 ) Zakonoproekty ta komentari . TOV «Informatsiyno-analitychnyy tsentr«LIHA» , TOV «LIHA-ZAKON». [in Ukrainian].
 38. Kravchenko N. H. (2011). Pryntsypy podatkovoho zakonodavstva za Podatkovym kodeksom Ukrayiny. Naukovi zapysky NaUKMA. NaUKMA Research Papers Law.(116). Kyiv. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Lobach, O. (2018). Принципи права: особливості в податковому праві. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 1, 39–49. https://doi.org/10.18523/2617-2607.2018.39-49