Особливості реалізації права на житло внутрішньо переміщених осіб в Україні

Автор(и)

  • Tetiana Podoliaka Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2018.78-83

Ключові слова:

право на житло, внутрішньо переміщена особа, соціальний захист, достатній життєвий рівень

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню особливостей реалізації права на житло внутрішньо переміщених осіб України на основі аналізу чинного законодавства та його застосування для вирішення нагальних питань біженців і внутрішніх переселенців, огляду проблем матеріального забезпечення й достатнього життєвого рівня таких осіб та пошуку способів ефективнішої реалізації права на житло, удосконалення соціальної політики та житлового законодавства України щодо цієї категорії осіб. Проаналізовано ознаки системи соціального захисту України та визначено шляхи побудови ефективного діалогу між владою та народом, поліпшення способів задоволення нагальної потреби внутрішньо переміщених осіб у житлі. Увага до цієї соціально незахищеної категорії (і не тільки) сприятиме реалізації в Україні принципів правової та соціальної держави.

Матеріал надійшов 16.03.2018

Біографія автора

Tetiana Podoliaka, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Студентка 2 р. н. факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Посилання

Konstytutsiya Ukrayiny vid 28 chervnya 1996 r. [Constitution of Ukraine].Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo. [in Ukrainian].

Sotsiolohy zafiksuvaly v Ukrayini pohirshennya vidnosyn mizh mistsevymy ta pereselentsyamy. www.unian.ua Retrieved from https: https://www.unian.ua/society/1810482-sotsiologi-zafiksuvali-v-ukrajini-pogirshennya-vidnosin-mij-mistsevimi-ta-pereselentsyami.html. [in Ukrainian].

Ukhvala Kyyivs’koho apelyatsiynoho administratyvnoho sudu vid 20 chervnya 2017 r. v spravi № 761/8351/17. reyestr.court.gov.ua Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67281711. [in Ukrainian].

Kobets’, M. P. (2016) Problemy zabezpechennya prava na zhytlo vnutrishn’o peremishchenykh osib v Ukrayini. Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho natsional’noho universytetu. Seriya. PRAVO. Vypusk 37. Tom 1. Uzhhorod. 110-113. [in Ukrainian].

Malykha M. I. (2015). Do problemy sutnosti ponyattya «vnutrishn’o peremishcheni osoby»: derzhavna polityka ta rehional’na praktyka . Hrani. (8). 6-11. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro zabezpechennya prav i svobod vnutrishn’o peremishchenykh osib» (2015).Vidomosti Verkhovnoyi Rady.Ukrayiny. – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo. [in Ukrainian].

Sydorenko, S. Za lashtunkamy Sudu OON: de zakhovani ryzyky dlya Ukrayiny.Yevropeys’ka pravda eurointegration.com.ua. Retrieved from https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/03/10/7062718/view_print/ [in Ukrainian].

Tsel’yev, O.V. (2016). Pravo buty pochutym-skladovi verkhovenstva prava v diyal’nosti orhaniv mistsevoho samovryaduvannya [The Right to Be Heard as the Element of the Rule of Law in the Activity of Local Government] Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky. - NaUKMA Research Papers Law. (181). 43-46. Kyiv. NaUKMA. [in Ukrainian].

Zhytlovyy kodeks Ukrayins’koyi RSR (1983) Vidomosti Verkhovnoyi Rady.Ukrayiny. – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo. [in Ukrainian].

Koziubra, M. I., Matvieieva, Y., Pogrebnyak, S., Tseliev, O.(2015). Zahal’na teoriya prava. [General Theory of Law]. Kyiv : Vaite. [in Ukrainian].

Mykytenko, YE. V. Zahal’ni problemy realizatsiyi pravovoho statusu vnutrishn’o peremishchenykh osib. lsej.org.ua. Retrieved from http://lsej.org.ua/4_2015/47.pdf. [in Ukrainian].

Maslou, A. Piramida potreb osobystosti v teoriyi samoaktualizatsiyi [] pidruchniki.com Retrieved from http://pidruchniki.com/79923/psihologiya/piramida_potreb_osobistosti_teoriyi_samoaktualizatsiyi_maslou. [in Ukrainian].

Rukovodyashchye pryntsypy po voprosu o peremeshchenyy lyts vnutry strany 1998. un.org. Retrieved from http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml [in Russian].

Kozinets’, I. H., Shestak, L.V.(2014). Mizhnarodni standarty zakhystu ta dopomohy vnutrishnim osobam. Molodyy vchenyy( 12). [in Ukrainian].

Servatyns’ka, I. (2014). Modeli sotsial’noyi polityky ta sotsial’noho strakhuvannya: svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid. Svit finansiv.(3). 164-172. [in Ukrainian].

##submission.downloads##