Особливості цивільного позову в кримінальному судочинстві

Автор(и)

  • Ivan Vernydubov Національна академія прокуратури України, Україна
  • Svitlana Belikova Національна академія прокуратури України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2019.4.14-20

Ключові слова:

цивільний позов, цивільний позивач, цивільний відповідач, судовий розгляд справи

Анотація

У статті визначено особливості пред’явлення та розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні. Проведено аналіз правових норм, регулюючих процедуру пред’явлення і судового розгляду позову в цивільній справі та цивільного позову в кримінальному провадженні. Автори вказують на прогалини чинного законодавства, оскільки із запровадженням із 15 грудня 2017 р. змін у Цивільному процесуальному кодексі України (ЦПК України) фактично оновлено процедуру розгляду цивільного позову в суді, що не може не відображатися на правових нормах Кримінального процесуального кодексу України (КПК України). З’ясовано причини складнощів під час розгляду цивільного позову. Автори дійшли висновку, що прийняті законодавчі зміни сприяють узгодженню деяких положень КПК України з правовими нормами ЦПК України. Це дасть змогу уникнути проблемних питань під час судового розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Матеріал надійшов 13.03.2019

Біографії авторів

Ivan Vernydubov, Національна академія прокуратури України

кандидат юридичних наук, доцент, старший викладач відділу підготовки прокурорів з підтримання публічного обвинувачення у суді інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України, заслужений юрист України

Svitlana Belikova, Національна академія прокуратури України

кандидат юридичних наук, начальник відділу підготовки прокурорів з представництва інтересів держави у суді інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України

Посилання

  1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Criminal Procedural Code of Ukraine]. (2012, April 13). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 [in Ukrainian].
  2. Yevkhutych, I. M., & Senkevych, I. R. (2018). Tsyvilnyi pozov u kryminalnomu protsesi dotsilnist ta neobkhidnist [Civil action in criminal proceedings: expediency and necessity]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, 1, 250–258. Retrieved from http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/31.pdf [in Ukrainian].
  3. Ustinova-Bojchenko, G., Malycya, Yu., & Bojchenko, L. (2017). Osoblyvosti instytutu cyvilnogo pozovu v kryminalnomu provadzhenni [Features of the institute of civil action in criminal proceedings]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Entrepreneurship, Economy and Law, 10, 223–225. Retrieved from http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/47.pdf [in Ukrainian].
  4. Baranyak, V., & Nesimko, O. (2018). Problemy vidshkoduvannya shkody u kryminalnomu provadzhenni shchodo zakhystu prav poterpiloho [Problems of reparation in criminal proceedings for the protection of the rights of the victim]. Elektronnyi naukovyi arkhiv Naukovo-tekhnichnoi biblioteky Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” – Electronic Scientific Archive of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/44662/2/2018n894_Issue_18_Baranyak_V-Problems_of_refusing_of_98-103.pdf [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.23939/law2018.894.098
  5. Mozharovska, K. V. (2010). Yurydychna pryroda cyvilnogo pozovu u kryminalnomu sudochynstvi [The legal nature of a civil action in criminal proceedings]. Aktualni problemy derzhavy i prava – Actual Problems of State and Law, 56, 172–180. Retrieved from http://www.apdp.in.ua/v56/28.pdf [in Ukrainian].
  6. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Civil Procedural Code of Ukraine]. (2017, October 03). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].
  7. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv: Zakon Ukrainy [On Amendments to the Economic Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative Procedural of Ukraine and other legislative acts: The Law of Ukraine] No. 2147-VIII. (2017, October 03). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19 [in Ukrainian].
  8. Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2019 rik: Zakon Ukrainy [On the State Budget of Ukraine for 2019: The Law of Ukraine] No. 2629-VIII. (2018, November 23). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Vernydubov, I., & Belikova, S. (2019). Особливості цивільного позову в кримінальному судочинстві. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 4, 14–20. https://doi.org/10.18523/2617-2607.2019.4.14-20