DOI: https://doi.org/10.18523/2617-2607.2020.5.94-101

Протиріччя між державою і правом: сутнісний аспект

Oleksii Tseliev

Анотація


Статтю присвячено мало розробленій як у західній, так і у вітчизняній юридичній науці загальнотеоретичній проблемі розрізнення сутності таких соціальних явищ, як держава та право. Необхідність теоретичного і філософсько-правового осмислення цієї проблеми зумовлена, зокрема, тим, що у вітчизняній правничій літературі досі зберігаються уявлення про право та державу як явища одного порядку й однієї сутності. Потреба в їх розрізненні спричинена не тільки теоретичним інтересом, а й практичною метою удосконалення підходів до нормотворчої та нормозастосовної діяльності держави. Проаналізовано основні позиції теоретиків і філософів права щодо дуальної сутності права, зокрема про раціональні та позараціональні його властивості, поєднання в ньому реального та ідеального вимірів тощо. Наведено аргументи на користь розрізнення сутності права та держави, тотожності їхніх сутнісних характеристик, зокрема й про перевагу раціональних і мінімізацію впливу позараціональних і моральних чинників на сутність держави та діяльність її органів. Проведено порівняльний аналіз основних протиріч, які виникають між правом і державою в процесі реалізації їхніх функцій на сутнісному й змістовому рівнях. Зроблено висновки щодо причин існування таких протиріч і перспективних напрямів продовження дослідження цієї тематики.

Матеріал надійшов 21.11.2019


Ключові слова


право; держава; протиріччя; дуальна природа; раціональне; справедливість; нормотворчість; нормозастосування

Повний текст:

PDF

Посилання


Onishchenko, N. M. (2009). Derzhava ta pravo: yednist, vidminnosti ta protyrichchia [State and law: similarity, differences and controversies]. Derzhava i pravo – State and Law, 45, 3–8 [in Ukrainian].

Koziubra, M. I. (2013). Pravorozuminnia: pliuralizm pidkhodiv ta mozhlyvosti yikh poiednannia [Understanding of law: pluralism of approaches and opportunities of their combination]. In Zahalnoteoretychne pravoznavstvo, verkhovenstvo prava ta Ukraina – General theoretical jurisprudence, rule of law and Ukraine (pp. 187–211). Kyiv: Dukh i Litera [in Ukrainian].

Dzholos, S. V. (2010). Etatystska derzhava yak tsinnist [Etatistic State as Value]. Aktualni problemy derzhavy i prava – Current Problems of State and Law, 53, 397–402. http://www.apdp.in.ua/v53/61.pdf [in Ukrainian].

Loboda, Yu. P. (2001). Tsinnist derzhavy yak yii sotsialna sutnist (teoretyko-metodolohichni aspekty doslidzhennia) [The value of the state as its social essence (theoretical and methodological approaches of research]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Serebro, M. V. (2017). Suchasna derzhava yak tsinnist: zahalnoteoretychne doslidzhennia [The modern state as value: general theoretical research]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Lykholat, I. P. (2001). Ratsionalne ta pozaratsionalne v pravi (na materialakh zakonotvorchosti) [The rational and extrarational in law: on the materials of legislation]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Alexy, R. (2011). The Dual Nature of Law. Pravo Ukrainy – Law of Ukraine, 1, 45–58 [in Ukrainian].

Melkevik, B. (2015). Yuridicheskaya praktika v zerkale filosofii prava [Legal practice in the mirror of legal philosophy]. St. Petersburg: Alef-Press [in Russian].

Fuller, L. L. (2016). The Morality of Law. Moscow: Sotsium, IRISEN [in Russian].

Hart, H. L. A. (2007). The Concept of Law. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University [in Russian].

Dworkin, R. M. (2005). Taking Rights Seriously. Moscow: ROSSPE [in Russian].

Radbruch, G. (2004). Filosofiya prava [Philosophy of law]. Moscow: Mezhdunarodnyie otnosheniya [in Russian].

Lukianov, D. V. (2016) Relihiinо-pravovi systemy svitu: porivnialno-pravove doslidzhennia [Religious and legal systems in the world: comparative and legal research]. Doctor’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian]


Copyright (c) 2020 Oleksii Tseliev

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.