Конституційні засади нормативного регулювання судового збору в Україні

Автор(и)

  • Vladyslav Buryi аспірант кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2020.6.12-17

Ключові слова:

конституційне право, конституційні гарантії, судовий захист

Анотація

Статтю присвячено порівняльному аналізу положень Конституції України та Закону України «Про судовий збір».
Наведено аргументи, що Конституція України встановлює аксіологічну основу для нормативного регулювання інституту судового збору та поряд із цим визначає відповідні категорії справ, доступ до судового захисту в котрих не повинен мати значних обмежень або й не мати таких зовсім, а саме у справах щодо: оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб; захисту права власності; захисту честі та гідності і ділової репутації; вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту та інших. Наголошено на положеннях Конституції, що передбачають необхідність реформування наявної концепції нормативного регулювання судового збору, зокрема змін у частині доступу до апеляційного та касаційного оскарження з прогресивної на регресивну ставку. Також виокремлено судовий збір у конституційній юстиції, що обґрунтовано особливою процесуальною та сутнісною природою конституційної скарги.
Зроблено висновок, що Конституція України передбачає максимальну індивідуалізацію визначення розміру судового збору як щодо визначення окремих категорій справ із полегшеним доступом, так і відповідного кола суб’єктів, що повинні бути звільнені від сплати судового збору.

Посилання

Koziubra, M. (2019). Constitutional law: the field of law or a specific basic subsystem being a skeleton of national system of law. NaUKMA Research Papers. Law, 3, 70–76. https://doi.org/10.18523/2617-2607.2019.3.70-76 [in Ukrainian].

Bilousov, Yu. V. (2005). Sudovi vytraty yak skladova dostupnosti pravosuddia. [Court costs as a component of access to justice]. Universytetski naukovi zapysky [University Scientific Notes], 3(15), 66–71. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_3_13 [in Ukrainian].

Khanyk-Pospolitak, R. (2012). Access to justice in civil process in the context of the Law of Ukraine “On Court Fee”. NaUKMA Research Papers. Law, 129, 117–120. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2194 [in Ukrainian].

Pro sudovyi zbir : Zakon Ukrainy [On the Court Fee: The Law of Ukraine] No. 3674-VI. (2020). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#Text [in Ukrainian].

Konstytutsiini skarhy [Constitutional complaints]. (n.d.). www.ccu.gov.ua. http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyniskargy [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] No. 3-rp/2012. (2012, January 25). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12#Text [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] No. 9-rp/2012. (2012, April 12). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12#Text [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosuddia) : Zakon Ukrainy [On Amendments to the Constitution of Ukraine (on justice): The Law of Ukraine] No. 1401-VIII. (2016). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text [in Ukrainian].

Venice Commission. (2011). Study on individual access to constitutional justice. CDL-AD(2010)039. https://www.venice.coe.int/WebForms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)039rev-e

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] No. 3-rp/2015. (2015, April 8). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-15#Text [in Ukrainian].

Zaborovskyi, V. V., Manziuk, V. V., & Stoika, A. V. (2019). Granted for the payment of court fees as possible restriction of access to justice in appeal against court decisions in civil proceedings. Porivnialno-analitychne pravo [Comparative and Analytical Law], 5, 118–122. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31343 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-23