Справи Європейського суду з прав людини, значущі для європейської інтеграції України: «Левчук проти України», Рішення від 3 вересня 2020 року (остаточне 3 грудня 2020 року): коментар до справи

Автор(и)

  • Pavlo Pushkar кандидат юридичних наук, керівник відділу Департаменту виконання рішень ЄСПЛ Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2020.6.73-76

Анотація

Рішення Страсбурзького Суду у справі Левчук є важливим з погляду євроінтеграційних перспектив України: по-перше, з точки зору реагування судової системи на прояви домашнього насильства; по-друге, з точки зору базисного законодавства, що стосується можливостей реагування держави на ці прояви та наявні засоби захисту. По-третє, це стосується і проблеми ратифікації Стамбульської конвенції (Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами), яка набула чинності 1 серпня 2014 року, оскільки Україна підписала Конвенцію, але ще не є її стороною за відсутності ратифікації Конвенції. Цілком очевидно, що майбутні дії, що пропонуватимуться українською владою, мають базуватися на усталеній практиці Європейського суду з прав людини, а також на інших міжнародно-правових інструментах, включно з підписаною, але не ратифікованою Україною Стамбульською конвенцією. Не останнім є і визнання Стамбульської конвенції одним із ключових елементів зовнішньої, а отже і внутрішньої, політики ЄС як правового механізму системної протидії домашньому насильству.

Посилання

Levchuk v. Ukraine, No. 17496/19, ECHR, 03 September 2020. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203931

Housing Code of Ukraine. (1983). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10?lang=en#Text [in Ukrainian].

Kryvitska and Kryvitskyy v. Ukraine, No. 30856/03, 2 December 2010. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101978

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. (11/05/2011, Istanbul). Council of Europe Treaty Series, No. 210. CETS No. 210. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member states on the protection of women against violence. (Adopted by the Committee of Ministers on 30 April 2002 at the 794th meeting of the Ministers’ Deputies). www.coe.int. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2612

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-23

Номер

Розділ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ПРАКТИКИ ЄСПЛ