Подвійна природа права, юридична визначеність і коректність (справедливість) права

Автор(и)

  • Yuliia Matvieieva Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2021.8.34-41

Ключові слова:

дуальність (подвійна природа) права, ідеальний вимір права, реальний вимір права, моральна правильність права, формула Радбруха, крайня несправедливість

Анотація

У статті розкрито важливість поєднання в природі права його моральної основи і формального змісту. Досліджено практичне значення теорії німецького філософа права Р. Алексі про подвійну, або ж дуальну, природу права. Дуальність передбачає, що право обов’язково охоплює як реальний, або фактичний, так і ідеальний, або критичний, виміри. Фактичний вимір представлений елементами офіційного походження і соціальної ефективності, а ідеальний вимір знаходить своє вираження в елементі моральної правильності (коректності). Тож теза дуальної природи права передбачає непозитивізм (non-positivism). Важливого значення набуває питання відповідності юридичної визначеності і коректності змісту норм, що пов’язується з принципом справедливості, який вимагає, щоб рішення владних органів були морально правильними. Принципи юридичної визначеності і справедливості часто можуть конфліктувати між собою. Але жоден принцип за будь-яких обставин не може витіснити інший. Навпаки, дуальна природа права вимагає, щоб обидва ці принципи застосовувались у коректній пропорційності, урівноважено (balanced). А це можливо тільки в політичній формі демократичного або дискурсивного конституціоналізму. Конституційні права та демократія – головні елементи конституціоналізму. Вони обов’язкові в дискурсивній теорії, і обидва мають дуальну природу. Позитивізм має слабкі сторони юридичної визначеності (відкритість мови, наявність суперечливих норм, динаміка суспільного життя та ін.). Але вони стають сильними аргументами для захисту людини, її гідності, прав і свобод. І тільки орієнтація права на його подальший гуманний розвиток, на його «олюднення» – з огляду на необхідність захисту людини на засадах справедливості, рівності і свободи – може стати аргументом, що заповнює слабкі сторони юридичної визначеності. Тоді і тільки тоді принцип формальної юридичної визначеності закону перетворюється в правову визначеність як складову верховенства права, що характеризує стабільний та цивілізований розвиток правового простору.

Біографія автора

Yuliia Matvieieva, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Матвєєва Юлія Іванівна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри загально-теоретичного правознавства та публічного права НаУКМА

matveevaji@ukma.edu.ua

Посилання

Alexy, Robert. The Argument from Injustice. Oxford: Clarendom Press, 2002.

Alexy, Robert. “The Dual Nature of Law.” In IVR 24th World Congress “Global Harmony and Rule of Law” (September 15–20, 2009, Beijing, China). Papers. Plenary Session (Beijing, 2009), 257–74.

Alexy, Robert. “Legal Certainty and Correctness.” Ratio Juris 28, no. 4 (2015): 441–51. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/raju.12096

Bulygin, Eugenio. “Alexy between Positivism and Non-Positivism.”Law of Ukraine 1 (2011): 59–70 [in Russian].

Lloyd, Dennis. The Idea of Law. Moscow: Yugona, 2002 [in Russian].

Maksimov, Sergei. Pravovaia realnost: opyt filosofskogo osmysleniia. Kharkiv: Pravo, 2002 [in Russian].

Matvieieva, Yuliia. “The definition of law and the certainty of a statute.”NaUKMA Research Papers. Law 181 (2016): 47–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9885/Matvieieva_Vyznachennia_prava.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Matvieieva, Yuliia. “The principle of legal certainty as a component of the rule of law.” PhD diss., National University of Kyiv-Mohyla Academy, 2019. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1653/Matvieieva_Pryntsyp_pravovoi_vyznachenosti_yak_skladova_verkhovenstva_prava_dysertatsiia.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Matvieieva, Yuliia. “The principle of legal certainty as a component of the rule of law.” PhD thesis, National University of Kyiv-Mohyla Academy, 2019. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16422/Matvieieva_Pryntsyp_pravovoi_vyznachenosti_yak_skladova_verkhovenstva_prava.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Melkevik, Bjarne. Legal Practice in the Mirror of Legal Philosophy. St. Petersburg: Alef-Press, 2015 [in Russian].

Pohrebniak, Stanislav. “The characters of the law in the meaning of modern law-understanding.” Law of Ukraine 4 (2010): 164–9 [in Ukrainian].

Poliakov, Andrei. Obshchaia teoriia prava: problemy interpretatcii v kontekste kommunikativnogo podkhoda : Kurs lektcii. St. Petersburg, 2004 [in Russian].

Verbytska, P., O. Volosheniuk, H. Horlenko et al. Hromadianska osvita. Pidruchnyk dlia 10 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv: Litera LTD, 2018 [in Ukrainian].

Zippelius, Reinhold. Rechtsphilosophie. Kyiv: Tandem, 2000 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-24