Рівність сторін у спорах про захист господарських прав за участю прокурора: на матеріалах судової практики

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2022.9-10.26-36

Ключові слова:

захист господарських прав, захист господарських інтересів, баланс інтересів сторін, принципи господарського судочинства, судова практика

Анотація

Статтю присвячено темі захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання в судовому порядку за участю прокурора в господарському судочинстві. Мета цієї публікації полягає у встановленні характеру впливу участі прокурора в господарському процесі на дотримання принципу рівності сторін господарського процесу як неодмінної умови ухвалення справедливого рішення у справі. Для досягнення мети поставлено та виконано такі наукові завдання: 1) визначено основні наукові підходи до вирішення питання участі прокурора в господарському процесі, висвітлені в сучасних наукових публікаціях; 2) описано нормативно-правове регулювання участі прокурора в господарському процесі; 3) розкрито зміст принципу рівності учасників господарського процесу; 4) визначено основні положення щодо участі прокурора в господарському процесі, вироблені судовою практикою національних судів та ЄСПЛ; 5) зроблено висновки щодо дотримання принципу рівності сторін господарського спору та ефективності захисту прав суб’єктів господарювання при вирішенні спору за участі прокурора.
Методологія дослідження охоплює формально-юридичний та порівняльно-юридичний методи, метод системного аналізу та узагальнення судової практики.
Наукова новизна полягає у встановленні впливу участі прокурора в господарському процесі на баланс інтересів сторін, забезпечення принципу рівності перед законом і судом усіх часників господарського процесу, дотримання принципу диспозитивності та верховенства права з урахуванням конституційних засад представництва інтересів особи у суді адвокатурою, суб’єктного складу учасників господарських правовідносин та господарських процесуальних відносин.
За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що звуження кола випадків (підстав) для участі прокурора в господарському процесі з метою захисту інтересів держави відповідає стандартам верховенства права, рівності сторін, диспозитивності під час розгляду спорів з метою захисту суб’єктами господарювання своїх прав. Розвиток законодавства України в цьому напрямі загалом відповідає процесу демократизації суспільства, принципу верховенства права, забезпеченню права на справедливий судовий розгляд, що є неможливим без дотримання принципу рівності сторін.

Біографія автора

Kateryna Bida, Академія праці, соціальних відносин і туризму

Біда Катерина Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, господарського та трудового права Академії праці, соціальних відносин і туризму

Посилання

Blazhivska, Nataliia. “Concept ‘Fair Balance’ in the Practice of the European Court of Human Right.” Actual Problems of Law 13 (1) (2018): 55–62. https://doi.org/10.35774/app2018.01.055 [in Ukrainian].

Feshchuk, Victor, and Volodymyr Petryna. “Participation of Prosecutor in Commercial Process.” Entrepreneurship, Economy and Law 6 (2019): 337–42. https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.63 [in Ukrainian].

Koziubra, Mykola. “Constitutional law: the field of law or a specific basic subsystem being a skeleton of national system of law.” NaUKMA Research Papers. Law 3 (2019): 70–6. https://doi.org/10.18523/2617-2607.2019.3.70-76 [in Ukrainian].

PACE. “Recommendation 1604 (2003) On the Role of the Public Prosecutor’s Office in a Democratic Society Governed by the Rule of Law”. 27 May 2003. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17109&lang=en.

Riabovol, Liliia. “Documents of the Structures of the Council of Europe as a Basis for Prosecutor’s Office Reform in Ukraine.” Scientific Notes. Series: Law 10 (2021): 9–14. https://doi.org/10.36550/2522-9230-2021-10-9-14 [in Ukrainian].

Rudenko, Mykola. “The prosecutor as a member of the updated economic, civil and administrative litigation: questions of legal certainty.” Topical Issues of Law: Theory and Practice 2 (2018): 42–7. http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2018_2_5 [in Ukrainian].

Selivanov, Maksym. “Participation of the Prosecutor in the Economic Process.” The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series “Law” 23 (2017): 126–28. https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9730 [in Ukrainian].

Serebriakova, Yuliia. “On the Issue of Reasons of Representation of the Interests of the State by the Prosecutor in Commercial Litigation.” Legal Horizons 23 (36) (2020): 95–101. http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i23.p95 [in Ukrainian].

Shcherbyna, Valentyn, and Viktoriia Reznikova. “The Basic Principles (Fundamentals) of the Economic Court Procedure in Ukraine.” Pravo Ukrainy [Law of Ukraine] 7 (2018): 13–33. https://doi.org/10.33498/louu-2018-07-013 [in Ukrainian].

Supreme Court. “Ohliad praktyky zastosuvannia suddiamy Kasatsiinoho hospodarskoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu zakonodavstva, shcho vyznachaie osoblyvosti pravovoho statusu prokurora v hospodarskomu protsesi. Za period z 01.01.2018 po 06.11.2018” [“Review of the practice of the judges of the Commercial Cassation Court of the Supreme Court of the legislation, which defines the legal status of the prosecutor in the commercial process. For the period from 01.01.2018 to 06.11.2018”]. supreme.court.gov.ua, 2018. https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Oglyd_prok.pdf [in Ukrainian].

Torianyk, Oleh. “Constitutional and Legal Regulation of the Representative Function of the Prosecutor’s Office.” Uzhhorod National University Herald. Series: Law 50 (1) (2018): 43–6. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31275 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-04