Стадії оперативно-розшукової діяльності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2022.9-10.37-44

Ключові слова:

оперативно-розшукова діяльність, оперативні підрозділи, оперативно-розшукові заходи, оперативне провадження, оперативне супроводження, стадії оперативно-розшукової діяльності

Анотація

Удосконалення нормативно-правового регулювання стадій оперативно-розшукової діяльності завжди було в центрі уваги як правоохоронців, так і вчених, що актуалізує проведення ґрунтовних наукових досліджень. Визначення та аргументація розподілу оперативно-розшукової діяльності на стадії, шляхів удосконалення в розрізі сучасних змін до нормативно-правових актів зумовлює актуальність цієї статті.
Мета статті полягає у виробленні та оприлюдненні рекомендацій, змін і доповнень до нормативно-правових актів з удосконалення стадій оперативно-розшукової діяльності. Під час дослідження застосовано комплекс наукових методів: системний, формально-догматичний (юридико-технічний), порівняльно-правовий, аналіз, синтез, індукція та дедукція. Вивчено спеціальну літературу, положення Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінального процесуального кодексу України, судову практику, проведено консультації з експертами. За результатами дослідження представлено цілісне уявлення про українську модель стадій оперативно-розшукової діяльності, розкрито її зміст.
Стадія оперативно-розшукової діяльності – це певний період, етап, у процесі якого уповноважені оперативні підрозділи відповідно до вимог нормативно-правових актів проводять пошук і фіксацію інформації про кримінальні правопорушення, досконало перевіряють отриману оперативну інформацію, здійснюють оперативне провадження та оперативно-розшукове супроводження кримінального провадження з метою виконання завдань оперативно-розшукової діяльності та кримінального судочинства.
За результатами проведеного дослідження запропоновано: удосконалити оперативно-розшукове законодавство шляхом визначення підстав для проведення оперативно-розшукових заходів до постановлення ухвали слідчого судді; оперативного супроводження кримінального провадження; передбачити проведення оперативно-розшукових заходів в особливих умовах, де суб’єкти оперативно-розшукової діяльності можуть проводити оперативно-розшукові заходи без ухвали слідчого судді стосовно особи, місця або речі, що перебувають на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження; передбачити можливість продовження строків ведення оперативно-розшукових справ до 5 років для всіх суб’єктів оперативно-розшукової діяльності в оперативних провадженнях щодо фіксації інформації про особливо тяжкі злочини.
Перспективи подальших досліджень убачаються в розробленні інформаційно-аналітичного забезпечення стадій оперативно-розшукової діяльності.

Біографії авторів

Serhii Tikhonov, Національна академія внутрішніх справ

Тіхонов Сергій Васильович – завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ

Viktor Vasylynchuk, Національна академія внутрішніх справ

Василинчук Віктор Іванович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ, заслужений юрист України

Посилання

 1. Albul, S. Fundamentals of operational investigative activities: a glossary. Odesa: Astroprynt, 2017 [in Ukrainian].
 2. Albul, S., and V. Zagnybida. “Concepts and components of operational (initiative) search of criminal investigation units.” In Organizational and Legal Grounds for Counteracting Offences at Transport (Odesa, November 29, 2013). Odesa: OSUIA, 2013. http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/317/1/%D0%9F%D0%9E%D0%A8%D0%A3%D0%9A.pdf [in Ukrainian].
 3. Babakin, V. “Use of materials of operative and search activities in criminal proceedings against offences committed by youth.” Uzhhorod National University Herald. Series: Law 3 (32) (2015): 104–8. http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/777/vikoristannya_materialiv_operativno_rozs.pdf?sequence=2&isAllowed=y [in Ukrainian].
 4. Djudja, O., ed. Operational investigative activities. Кyiv: Legal unity, 2009 [in Ukrainian].
 5. Goncharenko, G., V. Nor, and M. Shumylo, editors. Criminal Procedure Code of Ukraine. Scientific and practical commentary. Кyiv: Justynian, 2012 [in Ukrainian].
 6. Kolesnyk, V. “Possibilities of using materials of operational investigative activities in criminal proceedings.” In Theory of operational and service activities of law enforcement agencies of Ukraine. Editor V. Regulskyi, 132–7. Lviv: Lviv Institute of Internal Affairs under the National Academy of Internal Affairs of Ukraine, 2000 [in Ukrainian].
 7. Koloskov, V. “About the definition of operational search and operational investigation.” In Current issues of interaction between operational and investigative units in combating organized crime: materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference (Odesa, April 18, 2008), 27–9. Оdesa: OSUIA, 2008 [in Ukrainian].
 8. Kudinov, S., R. Shehavtsov, O. Drozdov, and S. Grynenko. Covert investigative (search) actions and use of the results of operational investigative activities in criminal proceedings. Kharkiv: Oberih, 2013 [in Ukrainian].
 9. Legal Encyclopedia. In 6 vols. Vol. 5, editor Yu. Shemshuchenko. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana, 2003.
 10. Mazurenko, Mykola. “Operational search for signs of tax crimes.” PhD thesis abstract, Odesa State University of Internal Affairs, 2011 [in Ukrainian].
 11. Stashchak, M. “Modern signs of operative and search forms of counteraction crime.” Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs named after E. Didorenko 2 (74) (2016): 293–300 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-04

Як цитувати

Tikhonov, S., & Vasylynchuk, V. (2023). Стадії оперативно-розшукової діяльності. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, (9-10), 37–44. https://doi.org/10.18523/2617-2607.2022.9-10.37-44