Українська правова ментальність: підходи до визначення

Автор(и)

 • Арсен Олександрович Іванов Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3656-8215

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2023.12.13-22

Ключові слова:

несвідоме, правовий менталітет, правосвідомість, право

Анотація

У статті розглянуто різні підходи до визначення понять «правовий менталітет» і «правова ментальність» на основі розмежування понять «менталітет» і «ментальність». Проаналізовано шляхи й час формування правової ментальності та причини відсутності в правовій науці єдності щодо цього поняття, основною з яких є дослідження цього феномену вченими з різних галузей науки, з його галузевим розумінням. Обґрунтовано існування поняття української правової ментальності як окремого групового феномену з тривалим часом формування, а також надано власне визначення цього поняття. Викладено авторський погляд на різницю між правосвідомістю та правовою ментальністю. У висновку арґументовано необхідність урахування в законотворчій діяльності типових підсвідомих реакцій на право у великих соціальних груп, щоб зменшити суспільний спротив законодавчим ініціативам і збільшити їхню ефективність. Це допоможе сформувати підґрунтя для здобуття суспільної підтримки законодавчих ініціатив.

Біографія автора

Арсен Олександрович Іванов, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Аспірант кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Посилання

 1. Apparatus of the NSDC of Ukraine. “Vaktsynatsiia naselennia (COVID-19)” [“Vaccination of the population (COVID-19)”]. October 28, 2021. https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination [in Ukrainian].
 2. Cambridge Dictionary. “Mentality.” Accessed December 11, 2022. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mentality.
 3. Dictionary by Merriam-Webster. “Synonyms of mentality.” Accessed December 11, 2022. https://www.merriam-webster.com/dictionary/mentality#synonyms.
 4. Dictionary of the Ukrainian language. Edited by I. Bilodid. 11 vols. Vol. 4. Kyiv: Naykova Dumka, 1973. https://sum.in.ua/s/koloryt [in Ukrainian].
 5. Halushko, Kyrylo. “Mentalnist, mentalitet.” In Encyclopedia of the history of Ukraine. Vol. 6. Kyiv: Naukova Dumka, 2009. http://www.history.org.ua/?termin=Mentalnist [in Ukrainian].
 6. Kharytonov, E., and O. Kharytonova. “Mentality, law mindset and the concept of private law.” Journal of the South Regional Center of National Academy of Legal Sciences of Ukraine 8 (2016): 53–9 [in Ukrainian].
 7. Koval, Ihor. “Poniattia pravovoho mentalitetu: filosofsko-pravovyi aspect” [“The concept of legal mentality: the philosophical and legal aspect”]. Scientific Journal of Lviv State University of Internal Affairs. Law 4 (2011): 454–64. http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/04_2011/11kimfpa.pdf [in Ukrainian].
 8. Koval, Ihor. “Philosophical and Legal Determinants of Mentality Anthropology.” Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Legal Sciences 837 (2016): 265–72. https://science.lpnu.ua/uk/node/5014 [in Ukrainian].
 9. Likholat, Irene. “Rational and extrarational in law exemplified on legislation.” PhD diss., National Academy for Internal Affairs of Ukraine, 2001. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20081124040058 [in Ukrainian].
 10. Mulyar, І. “Legal Mentality: Content and Scope of an Aspect of the Ukrainian.” Hileya: Naukovyi visnyk 103 (2015): 190–95. http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_103_54 [in Ukrainian].
 11. Novikova, N. “Mentality as Determinant of Political Culture Ukraine.” NaUKMA Research Papers 173 (2015): 30–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8834/Novikova_Mentalitet_yak_determinanta.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].
 12. Our World in Data. “Coronavirus (COVID-19) Vaccinations.” Accessed October 25, 2021. https://ourworldindata.org/covidvaccinations.
 13. Pavlovska-Kravchyk, V. “Poniattia ta sutnist pravovoho mentalitetu: metodolohiia doslidzhennia” [“Concept and essence of legal mentality: research methodology”]. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine 4 (63) (2010): 257–65. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2010_4_26.pdf [in Ukrainian].
 14. Ruban, A. “Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ukrainskoi mentalnosti v konteksti istoryko-filosofskoho analizu” [“Theoretical and methodological foundations of the formation of the Ukrainian mentality in the context of historical and philosophical analysis”]. Мultiversum. Philosophical Almanac 40 (2004). https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_40/Ruban.htm [in Ukrainian].
 15. Shtepa, Oleksii. “For a Question About an Essence of Legal Mentality.” Philosophical Horizons 31 (2014): 129–39. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2014_31_15 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-19

Як цитувати

Іванов, А. О. (2024). Українська правова ментальність: підходи до визначення. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 12, 13–22. https://doi.org/10.18523/2617-2607.2023.12.13-22