Засади законодавчого регулювання інституціоналізації системи гарантування вкладів фізичних осіб

Автор(и)

  • Володимир Миколайович Венгер Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3545-3996

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2023.12.84

Ключові слова:

неплатоспроможність, дискреція, банки, інституціоналізація, принцип поділу влади, повноваження суб’єкта гарантування вкладів

Анотація

У статті здійснено правовий аналіз підходів до розуміння природи повноважень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), які впливають на інституційне реформування відповідної системи гарантування вкладів. Подано авторське розмежування повноважень Фонду. Відповідно до запропонованого підходу повноваження Фонду щодо функціонування системи гарантування вкладів розподілено на дві підгрупи: управлінські та господарські. Також виокремлено владно-розпорядчі, адміністративні та контрольні повноваження, які поширюються здебільшого на виведення неплатоспроможних банків із ринку і процедури ліквідації банків. Проаналізовано потребу в перегляді таких повноважень під час інституційного реформування Фонду, що має відбуватися з урахуванням природи таких повноважень і конституційного регулювання відповідних правовідносин. Наголошено, що досвід відповідного законодавчого унормування діяльності державних «регуляторів» і функціонування саморегулівних організацій у суміжних сферах може бути основою для подальшого інституційного реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Біографія автора

Володимир Миколайович Венгер, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету правничих наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

venhervm@ukma.edu.ua

Посилання

  1. Barabash, Yu. “Dyskretsiini povnovazhennia vyshchykh orhaniv vlady: pravova pryroda ta umovy efektyvnoho zastosuvannia” [“Discretionary Powers of Higher Authorities: Legal Nature and Conditions of Effective Application”]. University Scientific Notes 4, no. 24 (2007): 49–54. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_4_9 [in Ukrainian].
  2. Ivanov, Yu. “Systema harantuvannia vkladiv yak faktor stabilnosti krytychnoi infrastruktury u kredytno-bankivskii sferi” [“The Deposit Guarantee System as a Factor in the Stability of Critical Infrastructure in the Credit and Banking Sphere”]. South Ukrainian Law Journal 4 (2019): 102–5. https://doi.org/10.32850/sulj.2019.4.3.23 [in Ukrainian].
  3. Kochyn, V. Tsyvilno-pravovi vidnosyny uchasti subiektiv pidpryiemnytstva u samorehulivnykh orhanizatsiiakh [Civil-law relations of participation of business entities in self-regulatory organizations]. Kyiv: Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 2015 [in Ukrainian].
  4. Kopylyuk, O., O. Muzychka, and Yu. Tymchyshyn. “Security-based Approach to Deposit Insurance System: Domestic and World Experience.” Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice 31, no. 4 (2019): 47–55. https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/download/2807/2847/6404 [in Ukrainian].
  5. Krahlevych, Vyacheslav. “Protection of the Rights and Interests of Individuals-depositors from the Devaluation of the Guaranteed Amounts of Compensation under Deposits.” Entrepreneurship, Economy and Law 9 (2020): 43–8. https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.9.08 [in Ukrainian].
  6. Lavrynenko, I., Kh. Faichak, et al. Zelena knyha “Samorehuliuvannia v Ukraini” [Green book “Self-regulation in Ukraine”]. https://regulation.gov.ua/book/50-zelena-kniga-samoreguluvanna-vukraini [in Ukrainian].
  7. Soloviova, N. “Field Guarantee of Deposits of Individuals as an Object of Administrative and Legal Regulation.” Subcarpathian Law Herald 3 (2021): 67–71. https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i38.899 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-19

Як цитувати

Венгер, В. М. (2024). Засади законодавчого регулювання інституціоналізації системи гарантування вкладів фізичних осіб. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 12, 84–92. https://doi.org/10.18523/2617-2607.2023.12.84