[1]
Koziubra, M. 2019. Конституційне право: галузь права чи особлива базова підсистема – стрижень національної системи права. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 3, (Сер 2019), 70–76. DOI:https://doi.org/10.18523/2617-2607.2019.3.70-76.