Koziubra, M. (2019). Конституційне право: галузь права чи особлива базова підсистема – стрижень національної системи права. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 3, 70–76. https://doi.org/10.18523/2617-2607.2019.3.70-76