Marmazov, V. ., & Pushkar , P. . (2021). Право на доступ до недержавного врегулювання спорів у загальноєвропейському правопорядку: відправна точка для гармонізації підходів до державного та недержавного врегулювання спорів в Україні. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 7, 33–43. https://doi.org/10.18523/2617-2607.2021.7.33-43