Koziubra, M. (2019) «Конституційне право: галузь права чи особлива базова підсистема – стрижень національної системи права», Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 3, с. 70–76. doi: 10.18523/2617-2607.2019.3.70-76.