Marmazov, V. . і Pushkar , P. . (2021) «Право на доступ до недержавного врегулювання спорів у загальноєвропейському правопорядку: відправна точка для гармонізації підходів до державного та недержавного врегулювання спорів в Україні», Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 7, с. 33–43. doi: 10.18523/2617-2607.2021.7.33-43.