Zaiets, A. «Первісне суспільство і право». Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, т. 2, Грудень 2018, с. 13-19, doi:10.18523/2617-2607.2018.13-19.