Koziubra, M. «Конституційне право: галузь права чи особлива базова підсистема – стрижень національної системи права». Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, т. 3, Серпень 2019, с. 70-76, doi:10.18523/2617-2607.2019.3.70-76.