Marmazov, V. ., і P. . Pushkar. «Право на доступ до недержавного врегулювання спорів у загальноєвропейському правопорядку: відправна точка для гармонізації підходів до державного та недержавного врегулювання спорів в Україні». Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, т. 7, Липень 2021, с. 33-43, doi:10.18523/2617-2607.2021.7.33-43.