NaUKMA Research Papers. Law
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2617-2607
E-ISSN: 2663-0621

Інформація про автора

Basysta, Iryna, професор, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ, член Науковоконсультативної ради при Верховному Суді, Україна