Щодо визначення поняття «злочинний вплив» у Кримінальному кодексі України

Автор(и)

 • Artem Nikitin аспірант Національного університету «Києво-Могилянська академія», експерт з питань реформування законодавства Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9279-8563

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2020.6.46-56

Ключові слова:

кримінальна відповідальність, співучасть у злочині, злочинна діяльність, принцип верховенства права

Анотація

Статтю присвячено дослідженню поняття «злочинний вплив», яке було введено до Кримінального кодексу України Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою», та його співвідношення з інститутом співучасті у вчиненні злочину, зокрема з об’єктивними ознаками співучасників у вчиненні злочину, а також із протиправним впливом. Автор доходить висновку про можливість вузького та двох форм широкого розуміння цього поняття, до того ж злочинний вплив можна розглядати не тільки в кримінально-правовому, але й у кримінологічному контекстах. Зазначено, що злочинний вплив є частиною ширшого поняття протиправного впливу, однак, на відміну від інших видів протиправного впливу, злочинний вплив через свою суспільну небезпечність обмежується державою саме за допомогою норм кримінального права.
Визнано, що поняття злочинного впливу, введене до вітчизняного кримінального законодавства, має серйозні недоліки, а тому є вкрай невдалим та практично не застосовним. Не тільки поняття злочинного впливу, викладене в примітці до ст. 255 КК України, але й склад злочину, передбачений ст. 255-1 КК України (умисне встановлення або поширення злочинного впливу у суспільстві), є такими, що потребують суттєвого доопрацювання з боку законодавця.

Посилання

 1. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo vidpovidalnosti za zlochyny, vchyneni zlochynnoiu spilnotoiu : Zakon Ukrainy [On amendments to the Criminal Code of Ukraine regarding liability for crimes committed by criminal community: The Law of Ukraine] No. 671-IX. (2020). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-20#n7 [in Ukrainian].
 2. Khavroniuk, M. I. (2014). Kryminalne pravo [Criminal law]. Handbook. Kyiv [in Ukrainian].
 3. Koziubra, M. I. (2015). Zahalna teoriia prava [Theory of law]. Handbook. Kyiv [in Ukrainian].
 4. Bilodid, I. K. (Ed.). (1970). Slovnyk ukrainskoi movy v 11 t. T. 1: A-V [Dictionary of the Ukrainian language in 11 volumes]. (Vol. 1). Kyiv [in Ukrainian].
 5. Busel, V. T. (Ed.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Dictionary of the modern Ukrainian language]. Dictionary. Kyiv [in Ukrainian].
 6. Bilodid, I. K. (Ed.). (1972). Slovnyk ukrainskoi movy v 11 t. T. 3: Z [Dictionary of the Ukrainian language in 11 volumes]. (Vol. 3). Kyiv [in Ukrainian].
 7. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy [The Criminal Code of Ukraine] No. 2341-III. (2001). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14 [in Ukrainian].
 8. Pro zastosuvannia sudamy zakonodavstva pro vidpovidalnist za vtiahnennia nepovnolitnikh u zlochynnu chy inshu antyhromadsku diialnist: Postanova Verkhovnoho sudu Ukrainy [On court application of the legislation on liability on involvement of minors in crimes or other antisocial activities: Resolution of the Supreme Court of Ukraine] No. 2. (2004). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/go/v0002700-04 [in Ukrainian].
 9. Holina, V. V., & Holovkin, B. M. (Eds.). (2014). Kryminolohiia: Zahalna ta Osoblyva chastyny [Criminology General and Special Part]. Handbook. Kharkiv [in Ukrainian].
 10. Pro praktyku rozghliadu sudamy kryminalnykh sprav pro zlochyny, vchyneni stiikymy zlochynnymy obiednanniamy: Postanova Verkhovnoho sudu Ukrainy [On court practice of consideration of criminal cases on crimes committed by persistent criminal groups: Resolution of the Supreme Court of Ukraine] No. 13. (2005). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/go/v0013700-05 [in Ukrainian].
 11. Khavroniuk, M. I. (2020). Kryminalnyi zakon – dvosichne lezo: z nym treba buty oberezhnishym [Criminal law is a double-blade: need to be careful with it]. Centre of Policy and Legal Reform. pravo.org.ua. http://pravo.org.ua/ua/review/points/June_points_2020 [in Ukrainian].
 12. Artykutsa, N. V. (2007). Terminolohiia zakonodavstva i problemy zakonodavchykh definitsii [Terminology of the legislation and problems of legal definitions]. In Aktualni problemy yurydychnoi nauky: zb. tez mizhnar. nauk. konf. “Shosti osinni yurydychni chytannia” [Relevant problems of legal science: compendium of theses of international scientific conference “The sixth autumn legal readings”]. Thesis of the conference (pp. 6–13) [in Ukrainian].
 13. Kosovych, V. (2013). Pravovi definitsii yak zasib zabezpechennia stvorennia doskonalykh normatyvno-pravovykh aktiv [Legal definitions as a tool of enforcement of creation of perfect legal acts]. Visnyk of the Lviv University. Series law, 57, 43–52. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2013_57_8 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-23

Як цитувати

Nikitin, A. (2021). Щодо визначення поняття «злочинний вплив» у Кримінальному кодексі України. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 6, 46–56. https://doi.org/10.18523/2617-2607.2020.6.46-56