NaUKMA Research Papers. Law
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2617-2607
E-ISSN: 2663-0621

Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки

Журнал «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує оригінальні статті та дослідницькі матеріали в галузі юридичних наук.


Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409).


МЕТА: надання правникам (науковцям і практикам) платформи для обміну знаннями, результатами досліджень, концепціями або поглядами на правовий розвиток України в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій, євроінтеграції та становлення інформаційного громадянського суспільства.


Зображення домашньої сторінки журналу