NaUKMA Research Papers. Law
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2617-2607
E-ISSN: 2663-0621

Том 4 (2019)

Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки

Зміст

Статті

Реалізація права на мирні зібрання: фактори обмеження і механізми забезпечення законності PDF
Maksym Bondar, Nikitina Valeriia 3-13
Особливості цивільного позову в кримінальному судочинстві PDF
Ivan Vernydubov, Svitlana Belikova 14-20
Антипозовні забезпечувальні заходи як засіб уникнення паралельних арбітражних і судових проваджень PDF
Mariia Deviatkina 21-28
Захист права народу на волевиявлення: адміністративно-деліктний аспект PDF
Iurii Ishchenko 29-41
Принципи новітньої концепції правового регулювання робочого часу PDF
Viktor Kostiuk, Ivan Yatskevych 42-51
Cпособи захисту прав на комерційні позначення: досвід Франції та України PDF
Galyna Mykhailiuk 52-58
Конституціоналізація політичних партій: досвід Німеччини та України PDF
Kateryna Pesotska 59-65
Науково-правові засади формування стандартизації як засобу регулювання господарської діяльності PDF
Tetyana Popovych 66-72
Пастка Мінських домовленостей: втручання Москви в переговорний процес щодо врегулювання конфлікту в Україні PDF (English)
Nadia Volkova 73-82
Кримінальна відповідальність за постановлення суддею неправосудного судового рішення: міжнародні стандарти, законодавство України та інших держав Європи PDF
Mykola Khavroniuk 83-95
Універсальна юрисдикція в національному законодавстві: порівняльний аспект PDF
Oleksandra Chubinidze 96-105
Розвиток правової думки про попереднє слідство на українських землях у складі Російської імперії PDF
Mykola Yakovenko 106-113