DOI: https://doi.org/10.18523/2617-2607.2018.29-33

Людство як правова і філософська категорія

Iryna Ivankiv

Анотація


У статті здійснено аналіз розвитку людства через самопізнання та поступового об’єднання в окремого суб’єкта суспільних та правових відносин. Осмислення процесів глобалізації, поглиблення взаємозалежності між державами, а також глобальні проблеми, що впливають на людство загалом, вимагає розуміння філософського підґрунтя для подальшого юридичного впровадження поняття «людство» як суб’єкта прав.

Матеріал надійшов 11.07.2018


Ключові слова


права людини; людство; права людства; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Allott, Filipp. (1992). Vossozdaniye chelovechestva - novoye mezhdunarodnoye pravo. [Reconstituting humanity-new international law.] Eur. J. Int'l L. 3 (1992): 219.[in English].

Krouford Dzh. et al.. (2005). «Obzor esse-simpoziuma: Filipp Allottseynomiya i zdorov'ye natsiy. Dumaya o drugom mire: «Eto ne mozhet byt' takim, kakim dolzhen byl byt' mir» - sobytiye, priurochennoye k otstavke professora Filippa Allotta. [Crawford, J., et al. «Review essay symposium: Philip Allott'seunomia and the health of nations. Thinking Another World: 'This cannot be how the world was meant to be'-An event to mark the retirement of Professor Philip Allott, Professor of International Public Law]. University of Cambridge, -28-29 May 2004.» (2005): 255-297.[in English]. https://doi.org/10.1093/ejil/chi117

Vernadskiy V. I. (1943). Neskol'ko slov o noosfere [A few words about the noosphere]. Retrieved from http://vernadsky.name/wp-content/uploads/2013/01/neskolko-slov-o-noosfere.pdf. [in Russian].

Sends F. (2017). Skhidno-Zakhidna vulytsya. Povernennya do Lʹvova.[ East-West Street. Return to Lviv.]. Lʹviv: Vydavnytstvo Staroho Leva.[in Ukrainian].

Hersch Lauterpacht. (2012) Draft Nuremberg Speeches. [Proekt Nyurnberzʹkykh promov]. Cambridge Journal of International and Comparative Law - Kembrydzhsʹkyy zhurnal mizhnarodnoho ta porivnyalʹnoho prava 1, no. 1 (2012): 48-49, цит. за: с. 416 Sends F. (2017). Skhidno-Zakhidna vulytsya. Povernennya do Lʹvova.[ East-West Street. Return to Lviv]. Lʹviv: Vydavnytstvo Staroho Leva. [in Ukrainian].

Falk, Richard. (2008) . Achieving human rights. [Dosyahnennya prav lyudyny.]. Routledge. [in English].

Falk, Richard. The World Order Between Interstate Law and the Law of Humanity: The Role of Civil Society Institutions [Svitovyy poryadok mizh mizhderzhavnym pravom i zakonom lyudstva: rolʹ instytutiv hromadyansʹkoho suspilʹstva. Mizhnarodna teoriya prava]. Int'l Legal Theory 1 (1995): 14.

Focarelli, Carlo. (2012). Mizhnarodne pravo yak sotsialʹnyy konstrukt: borotʹba za hlobalʹnu spravedlyvistʹ [International law as social construct: The struggle for global justice].Oxford University Press. [in English].

Halhanek, Andzhey. (2009). Istoriya teoriyi mizhnarodnykh vidnosyn. [Historia teorii stosunków międzynarodowych.- History of the theory of international relations.] PWN Wydawnictwo Naukowe. [in Polish].

Kant I. (1965). «Sochineniya: V 6-ti t. T. 4. CH. 1-2.» [Works. Vol. 1-6.]. Moskva. [in Russian].

Sergeyev, K. A., Slinin, YA. A. (1999). Fenomenologiya dukha Gegelya kak nauka ob opyte soznaniya. [Phenomenology of Hegel's spirit as a science about the experience of consciousness] Gegel' GVF Sistema nauk. [in Russian].

Siemek, Marek, J. (1998). Hehelʹ i filosofiya. [Hegel i filozofia.- Hegel and philosophy]. Varshava: naukove hospodarstvo. [in Polish].

Zagriychuk, I. D. (2002). Globalizatsiya: ugrozy i vozmozhnosti ikh preodoleniya [Globalization: Threats and Opportunities to Overcome Them] (Vol. 3). Ratsionalizm i kul'tura na poroge tret'yego tysyacheletiya. Rostov-na-Donu. [in Russian].

Hʹofe, Otfrid. (2007). Demokratiya v epokhu hlobalizatsiyi. [Democracy in an era of globalization] (Trans) [in Ukrainian].

Hʹofe, Otfrid. (2003). Rozum ta pravo. Skladovi interkulʹturnoho pravovoho dyskursu. [Reason and Law. Components of intercultural legal discourse.](Trans) [in Ukrainian].

Kastelʹs, Manuelʹ. (2011). Pidnesennya merezhevoho suspilʹstva. Vol. 12. [The rise of the network society. Vol. 12.] John Wiley & Sons. [in English].

Bek, Ul'rikh.(2001). Chto takoye globalizatsiya? [What is globalization?] (Trans) [in Russian].


Copyright (c) 2019 Iryna Ivankiv

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.