NaUKMA Research Papers. Law
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2617-2607
E-ISSN: 2663-0621

Том 2 (2018)

Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки

Зміст

Статті

Право, наука та інші форми світосприйняття і методологія: лінії взаємозв’язків PDF
Mykola Koziubra 3-12
Первісне суспільство і право PDF
Anatolii Zaiets 13-19
Народження jurisdictio voluntaria з букви та духу римського права PDF
Iryna Lykholat 20-28
Людство як правова і філософська категорія PDF
Iryna Ivankiv 29-33
Статистична та динамічна концепції правової визначеності PDF
Iuliia Matvieieva 34-38
Правовідносини як ключовий елемент соціологічної концепції праворозуміння PDF
Ihor Kravtsov 39-43
Школа правового реалізму: пошук балансу між визначеністю норм писаного права і судовою дискрецією PDF
Mariia Melnyk 44-48
Запровадження механізму застосування «духу» права в нових процесуальних кодексах PDF
Anastasiia Ulasevych 49-54
Підходи Європейського суду з прав людини щодо права на свободу мирних зібрань PDF
Maxim Sereda 55-62
Принцип пропорційності у праві інтелектуальної власності ЄС PDF
Galyna Mykhailiuk 63-66
Право на соціальні допомоги в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект PDF
Viktor Kostiuk 67-72
Нормативно-правове забезпечення заохочень працівників органів місцевого самоврядування: сутність, проблеми та перспективи PDF
Petro Mozolevskyi 73-78
Наукові горизонти адміністративного права: тенденції та перспективи PDF
Yurii Ishchenko 79-92
Правові аспекти розгляду судами України подань щодо примусового проникнення до житла чи іншого володіння боржника у виконавчому провадженні PDF
Denys Ishchenko 93-98
Кримінальна та адміністративно-деліктна відповідальність PDF
Denys Azarov 99-109