Cпособи захисту прав на комерційні позначення: досвід Франції та України

Автор(и)

 • Galyna Mykhailiuk National University of Kyiv-Mohyla academy, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2019.4.52-58

Ключові слова:

інтелектуальна власність, захист, комерційні позначення, відшкодування збитків, незаконне використання

Анотація

У статті здійснено аналіз способів захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності з урахуванням створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності та переосмислення статусу (зміни обсягу й змісту повноважень) Верховного Суду. Подано концепцію, відповідно до якої застосування прецеденту в правовій діяльності є нагальною потребою, для реалізації якої сформовано правові передумови. Проаналізувавши вітчизняну судову практику, рекомендовано певні напрями вдосконалення правозастосовчих механізмів, серед яких: правовласник або його представник мають враховувати необхідність надання суду доказової бази як підтвердження своїх вимог, а також строки судового провадження та інші обставини, розуміючи, що у вітчизняному законодавстві немає чітко встановлених механізмів доказу реальної шкоди або упущеної вигоди, а також розмірів можливого відшкодування збитків та методики їх нарахування. Запропоновано створити у складі Вищого суду з питань інтелектуальної власності окрему судову палату з розгляду спорів, що виникають у мережі Інтернет, адже кількість порушень у Всесвітній мережі, як свідчить світова практика, щороку стрімко зростає.

Матеріал надійшов 04.02.2019

Біографія автора

Galyna Mykhailiuk, National University of Kyiv-Mohyla academy

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Києво-Могилянська академія», провідний науковий співробітник сектору комерційних позначень відділу промислової власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

galyna.mykhailiuk@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [Code of Administrative Offences of Ukraine]. (1984, December 7). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR, 51, 1123 [in Ukrainian].
 2. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. (1996, June 28). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 30, 141 [in Ukrainian].
 3. Kuzmynskyj, O. O. (2014). Vykorystannia skhozhoho (imitovanoho) komertsijnoho (firmovoho) najmenuvannia u sferi prava intelektualnoi vlasnosti [Use of similar (imitated) commercial name in IP law]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia – Scientific Journal of International Humanitarian University, 10(1), 197–200 [in Ukrainian].
 4. Myronenko, N. M. (2011). Zakhyst prav na torhovelni marky: ukrainska praktyka ta ievropejskyi dosvid [Protection of trademark rights: Ukrainian practice and European experience]. Pravo Ukrainy – Law of Ukraine, 3, 30–39 [in Ukrainian].
 5. Mykhailiuk, G. O. (2015). Tsyvilno-pravovi zasady zakhystu prav na komertsijni poznachennia [Civil legal basis for protection of commercial signage]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy – Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1, 32–37 [in Ukrainian].
 6. Poluektov, I. L. (2006). Tsyvilno-pravovi sposoby zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti na komertsiyni poznachennia [Civil legal basis for protection of IP rights to commercial signage]. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti – Theory and Practice of IP, 5, 51–60 [in Ukrainian].
 7. Postanova Vyschoho hospodarskoho sudu Ukrainy № 12/206 [Resolution of High Commercial Court of Ukraine No. 12/206]. (2007, June 19). Retrieved from http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1617070.html [in Ukrainian].
 8. Postanova Vyschoho hospodarskoho sudu Ukrainy № 910/27253/14 [Resolution of High Commercial Court of Ukraine № 910/27253/14]. (2015, June 23). Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/SD15 0485.html [in Ukrainian].
 9. Pro Vyshchyi antykoruptsiinyi sud: Zakon Ukrainy [On High Anticorruption Court: The Law of Ukraine] No. 2447-VIII. (2018, June 7). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 24, 212 [in Ukrainian].
 10. Pro okhoronu prav na torhovelni marky, heohrafichni zaznachennia ta komertsiini naimenuvannia: Proekt Zakonu Ukrainy [On Protection of Trademark Rights, Geographical Indications and Commercial Names: Draft Law of Ukraine]. (n. d.) Retrieved from http://www.pu.if.ua/inst/ndc/intelect/57.htm [in Ukrainian].
 11. Pro utvorennia Vyschoho sudu z pytan intelektualnoi vlasnosti: Ukaz Prezydenta Ukrainy [On Creation of High Intellectual Property Court: Decree of the President of Ukraine] No. 299/2017. (2017, September 29). president.gov.ua. Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/2992017-22722 [in Ukrainian].
 12. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon Ukrainy [On Judiciary and Status of Judges: The Law of Ukraine] No. 1402-VIII. (2016, June 2). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 31, 545 [in Ukrainian].
 13. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]. (2003, January 16). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 40–44, 356 [in Ukrainian].
 14. (C-206/01) Arsenal Football Club v Reed [2003] ECRI-10273.
 15. (C 236/08 – C 238/08) Google France Sarl v Louis Vuitton Malletier SA [2011] ECRI-2417.
 16. (C-59/08) Copad SA v Christian Dior Couture SA [2009] ECR I-3421.

##submission.downloads##

Як цитувати

Mykhailiuk, G. (2019). Cпособи захисту прав на комерційні позначення: досвід Франції та України. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 4, 52–58. https://doi.org/10.18523/2617-2607.2019.4.52-58