NaUKMA Research Papers. Law
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2617-2607
E-ISSN: 2663-0621

Том 5 (2020)

Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки

Зміст

Статті

Конституційна скарга як механізм укорінення верховенства права в Україні PDF
Serhii Babich 3-9
Чи підлягають оскарженню в апеляційному порядку ухвали слідчих суддів про встановлення строків закінчення досудового розслідування: теорія та практика PDF
Iryna Basysta 10-18
Теоретичні та практичні проблеми здійснення та захисту права спільної часткової власності у разі виділу, поділу та продажу спільного майна PDF
Iryna Dzera 19-24
Правові аспекти надання паліативної допомоги в Україні PDF
Svitlana Katynska 25-31
Сутність та методологічне значення праксеологічного підходу в криміналістиці PDF
Artem Kovalenko 32-39
Особливості організації органів місцевого самоврядування PDF
Oleksandra Mohylna 40-44
До проблеми регулювання внутрішньої організації політичних партій в Україні PDF
Kateryna Pesotska 45-50
Історична ґенеза нормотворчої діяльності держави (Середні віки) PDF
Zoya Pogorelova 51-56
Конституційно-правовий статус суддів: основні елементи та їхня характеристика PDF
Pavlo Prokhorov 57-64
Практика Європейського суду з прав людини та право Європейського Союзу: перехрестя значущого взаємного впливу та діалогу з метою посилення захисту прав людини в Європі PDF (English)
Pavlo Pushkar 65-77
Ідеологічна агресія та міжнародне право: радянський та російський підривний вплив на право PDF (English)
Brad Fisher 78-93
Протиріччя між державою і правом: сутнісний аспект PDF
Oleksii Tseliev 94-101