Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки

Журнал «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» є друкованим засобом масової інформації, науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує оригінальні статті та дослідницькі матеріали в галузі юридичних наук.


Журнал був заснований у 1996 р. як частина багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА» Національного університету «Києво-Могилянська академія». З 2018 року виходить як окреме видання.


Журнал «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.


МЕТА: надання правникам (науковцям і практикам) платформи для обміну знаннями, результатами досліджень, концепціями або поглядами на правовий розвиток України в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій, євроінтеграції та становлення інформаційного громадянського суспільства.


Зображення домашньої сторінки журналу

ISSN PRINT: 2617-2607


ISSN ONLINE: 2663-0621


МОВИ ВИДАННЯ: українська, англійська


РЕЦЕНЗУВАННЯ: здійснюється подвійне анонімне рецензування матеріалів


ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ: Національний Університет "Києво-Могилянська академія"


CREATIVE COMMONS: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)