P-ISSN: 2617-2607
E-ISSN: 2663-0621

Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки

Журнал «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» є друкованим засобом масової інформації, науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує оригінальні статті та дослідницькі матеріали в галузі юридичних наук.


МЕТА: надання правникам (науковцям і практикам) платформи для обміну знаннями, результатами досліджень, концепціями або поглядами на правовий розвиток України в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій, євроінтеграції та становлення інформаційного громадянського суспільства.


Зображення домашньої сторінки журналу